Σωτήρης Βανδώρος

Share:

Σωτήρης Βανδώρος

Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Κοσμήτορας, King's College London - Adjunct Αναπληρωτής Καθηγητής, Harvard University

Ο Σωτήρης Βανδώρος, PhD, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στα οικονομικά της υγείας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας στο King’s College London. Είναι επίσης Adjunct Associate Professor στο Harvard University.

Είναι κάτοχος διδακτορικού από το LSE, όπου μετέπειτα εργάστηκε ως Research Fellow.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται τα οικονομικά της υγείας και η συμπεριφορική επιστήμη. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά του επικεντρώνεται στον ανταγωνισμό, την τιμολόγηση και τη ρύθμιση της αγοράς φαρμάκων, και την επίδραση των οικονομικών συνθηκών και της αβεβαιότητας πάνω στην υγεία και τις συμπεριφορές υγείας.

Έχει διεξαγάγει έρευνα, μεταξύ άλλων, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το NHS, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ.

Ο Δρ Βανδώρος έχει διδάξει στα Harvard University, King’s College London, LSE, Brunel University, Sorbonne-Cité και Tata Institute of Social Sciences.

Συμμετέχει σε: