Φωφώ Καλύβα

Share:

Φωφώ Καλύβα

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Η κ. Φωφώ Καλύβα είναι Ιατρός, Παιδίατρος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια Υγεία. Της έχει αναγνωρισθεί η ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Ιατρικής. Μιλά Αγγλικά και Ιταλικά. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών.

Προσλήφθηκε το 2003 στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια. Υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας από το 2009, σχεδόν αποκλειστικά στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ. Κατέχει θέσεις ευθύνης από το 2013 έως σήμερα ως Προϊσταμένη Τμήματος κυρίως με αντικείμενο την πρόληψη, την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Από το 2018 και για τρία έτη διετέλεσε αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος. Είναι μέλος εθνικών επιτροπών και επιτροπών του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας καθώς και ευρωπαϊκών ομάδων εργασίας και επιτροπών για θέματα Δημόσιας Υγείας. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και κοινές δράσεις για τη Δημόσια Υγεία. Επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιας Υγείας (European Public Health Association), ενώ υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ.

Συμμετέχει σε: