Χαρά Κανή

Share:

Χαρά Κανή

Προϊσταμένη του τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, Διεύθυνση Φαρμάκου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η Χαρά Κανή είναι Προϊσταμένη του τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Είναι κάτοχος πτυχίου Φαρμακευτικής με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Κλινική Φαρμακευτική και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με αντικείμενο τη συστηματική ανασκόπηση κλινικών μελετών. Εκπονεί μετα-διδακτορική έρευνα στον Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με αντικείμενο μετα-ανάλυση δικτύου.
Έχει διατελέσει αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος φαρμακευτικής πολιτικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπεύθυνη εγκρίσεων φαρμάκων και κλινικών μελετών στην εταιρία Janssen-Cilag, σύμβουλος φαρμακευτικών επιχειρήσεων σε θέματα εγκρίσεων φαρμάκων στην εταιρία Pharmassist και επιστημονικός συνεργάτης στην εταιρία Pfizer.
Είναι μέλος της Επιτροπής Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου Συνταγογράφησης Φαρμάκων, αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επίσης συμμετέχει και σε ευρωπαϊκούς συνδέσμους αποζημίωσης φαρμάκων (ΕunetHTA, WHO-PPRI, MEDEV, AIM).