Όλγα Μπαλαούρα

Share:

Όλγα Μπαλαούρα

Διοικήτρια Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Άγιος Σάββας»

Η Όλγα Μπαλαούρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και είναι Πρόεδρος και Διοικήτρια του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics στα οικονομικά, διοίκηση και στην πολιτική υγείας, καθώς επίσης και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο της υγείας και ειδικότερα των νοσοκομείων καθώς διετέλεσε από το 2010 έως το 2014 Διοικήτρια του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως ειδική σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και έχει ασχοληθεί με την ένταξη δεικτών αποδοτικότητας και αξιολόγησης στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ παράλληλα υπήρξε και ειδική σύμβουλος σε πολυεθνικές εταιρείες για ζητήματα και πολιτικές ανασυγκρότησης εθνικών συστημάτων υγείας. Είναι εθνική εκπρόσωπος για ζητήματα που αφορούν στον καρκίνο και ειδικότερα στη δημιουργία δικτύου ολοκληρωμένων κέντρων καρκίνου (Comprehensive Cancer Center). Στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας έχει εντάξει το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας σε διαδικασία συνολικής διαπίστευσης από τον διεθνή οργανισμό OECI, προκειμένου να γίνει μέλος στο; Παγκόσμιο δίκτυο ολοκληρωμένων κέντρων Αντιμετώπισης του καρκίνου. Είναι μέλος σε επιτροπές για τον στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής κατά του καρκίνου και έχει συμμετάσχει σε πολλές σχετικές ερευνητικές μελέτες.

Συμμετέχει σε: