Άρης Αγγελής

Share:

Άρης Αγγελής

Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας

Προτού αναλάβει τη νέα Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο Δρ. Άρης Αγγελής ήταν Επίκουρος Καθηγητής στα Οικονομικά της Υγείας στο Τμήμα Έρευνας και Πολιτικής Υπηρεσιών Υγείας στο London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Από τη θέση αυτή, μεταξύ άλλων, είχε αναλάβει την ανάπτυξη ερευνητικού προγράμματος με στόχο την αξιολόγηση νέων ογκολογικών προϊόντων σε πρώιμο στάδιο χρησιμοποιώντας τεχνικές φαρμακο-οικονομικών και ανάλυσης αποφάσεων, με την υποστήριξη του αγγλικού οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment, ΗΤΑ), National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Πριν από την ένταξή του στο LSHTM, εργάστηκε ως ερευνητής και επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Υγείας στο London School of Economics and Political Science (LSE), όπου και παραμένει μέχρι σήμερα επισκέπτης ερευνητής. Στο LSE, πιο πρόσφατα συμμετείχε στο χρηματοδοτoύμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα Impact-HTA, στο οποίο κατηύθυνε τις ερευνητικές δραστηριότητες ενός πακέτου εργασίας σε μεθόδους Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων (Multiple Criteria Decision Analysis) στο πλαίσιο της αξιολόγησης φαρμάκων σε συνεργασία με εθνικούς φορείς HTA. Επίσης κατηύθυνε ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (European Society for Medical Oncology), για την ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης αντικαρκινικών φαρμάκων.

Ο Δρ. Αγγελής είναι κάτοχος Διδακτορικού (PhD) στα Οικονομικά και Πολιτική Υγείας από το LSE. Επίσης, είναι κάτοχος MSc στη Διεθνή Πολιτική Υγείας από το LSE, MSc στη Βιοφαρμακευτική από το King’s College London και BSc στη Βιοχημεία από το Imperial College London.

Μέχρι σήμερα έχει διατελέσει ως ερευνητής, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και διαφόρων εθνικών Υπουργείων Υγείας. Έχει δημοσιεύσει πλήθος ερευνητικών άρθρων και μελετών σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Συμμετέχει σε: