Άρης Αγγελής

Share:

Άρης Αγγελής

Επίκουρος Καθηγητής στα Οικονομικά της Υγείας, Τμήμα Έρευνας και Πολιτικής Υπηρεσιών Υγείας, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)

Ο Δρ. Άρης Αγγελής είναι Επίκουρος Καθηγητής στα Οικονομικά της Υγείας στο Τμήμα Έρευνας και Πολιτικής Υπηρεσιών Υγείας στο London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Πριν από την ένταξή του στο LSHTM, ο Άρης ήταν στο London School of Economics and Political Science (LSE), εργαζόμενος ως ερευνητής στο LSE Health και επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Υγείας, όπου είναι τώρα επισκέπτης ερευνητής.
Τα κύρια ενδιαφέροντα του είναι η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA) με έμφαση σε διεπιστημονική μεθοδολογική και εφαρμοσμένη έρευνα υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιώντας οικονομικά υγείας και ανάλυση αποφάσεων. Στο LSHTM, ο Άρης είναι επικεφαλής για την ανάπτυξη ενός ερευνητικού προγράμματος για την αξιολόγηση νέων ογκολογικών προϊόντων σε πρώιμο στάδιο χρησιμοποιώντας τεχνικές φαρμακο-οικονομικών και ανάλυσης αποφάσεων. Στο LSE, πρόσφατα συμμετείχε στο Impact-HTA χρηματοδοτoύμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο κατευθύνει τις ερευνητικές δραστηριότητες ενός πακέτου εργασίας σε μεθόδους αξιολόγησης πολλαπλών κριτηρίων για ένα νέο πλαίσιο αξίας φαρμάκων σε συνεργασία με διάφορους φορείς HTA. Ο Άρης συμμετέχει επίσης σε ένα ερευνητικό έργο με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας (European Society for Medical Oncology), για την ανάπτυξη ενός πλαισίου αξίας αντικαρκινικών φαρμάκων. Στο παρελθόν, ο Άρης έχει αναλάβει συμβάσεις έρευνας, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής εργασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εθνικά υπουργεία υγείας και διάφορους βιοφαρμακευτικούς οργανισμούς.
Ο Άρης έλαβε το Διδακτορικό του (PhD) στη Φαρμακευτική Πολιτική και Οικονομικά από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο LSE. Το διδακτορικό του διερεύνησε την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογίας που βασίζεται στην ανάλυση αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων (Multiple Criteria Decision Analysis) για την αξιολόγηση νέων ιατρικών τεχνολογιών στο πλαίσιο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment), για την ενημέρωση αποφάσεων κατανομής πόρων και την παροχή κινήτρων για κοινωνικά επιθυμητές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Κατέχει επίσης MSc στη Διεθνή Πολιτική Υγείας από το LSE, MSc στη Βιοφαρμακευτική από το King’s College London και BSc στη Βιοχημεία από το Imperial College London.

Συμμετέχει σε: