20Δεκ

Σ.Τ. Μείζονα Χρόνια Νοσήματα ΙΙ: Η παχυσαρκία ως ανερχόμενη απειλή

Η δεύτερη συνεδρία για τα μείζονα χρόνια νοσήματα αφιερώθηκε στην παχυσαρκία, η οποία χαρακτηρίζεται σήμερα ως ανερχόμενη απειλή, με διαστάσεις πανδημίας σε όλο τον κόσμο, όπως είπε ο κ.

Διαβάστε Περισσότερα
12Δεκ

Συζήτηση: Brain gain στον τομέα της Υγείας

Την τελευταία μέρα του Συνεδρίου, διεξήχθη μία σημαντική συζήτηση γύρω από το φλέγον ζήτημα του Brain Gain, δηλαδή την εισροή ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα. Ο τίτλος της συζήτησης ήταν Brain gain στον τομέα της Υγείας: Ευκαιρία ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, εμπόδια και κίνητρα. Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε η Κοσμήτωρ...

Διαβάστε Περισσότερα
12Δεκ

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο πεδίο της διοίκησης, της πολιτικής και των οικονομικών της υγείας στην Ελλάδα

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, των Οικονομικών και της Πολιτικής Υγείας και συναφών γνωστικών αντικειμένων παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συνεδρία από τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των προγραμμάτων. Τονίστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματος και εντοπίστηκαν τα πεδία που επιδέχονται βελτίωσης και αναβάθμισης, τόσο από πλευράς επιστημονικής...

Διαβάστε Περισσότερα
12Δεκ

Ανθρώπινο δυναμικό στην υγεία: τι επαγγελματίες χρειάζεται το σύστημα υγείας του μέλλοντος;

Το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο της υγείας αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της διεθνούς συζήτησης στις μέρες μας. Αν και το ερώτημα που συνήθως απασχολεί το ελληνικό σύστημα υγείας είναι πόσους επαγγελματίες υγείας χρειαζόμαστε, το θέμα δεν είναι μόνο πόσους αλλά και ποιους· ποιες γνώσεις, ποιες δεξιότητες, ποιο προφίλ θέλουμε να έχουν. Στο καίριας σημασίας αυτό...

Διαβάστε Περισσότερα
11Δεκ

Σ.Τ. Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη φαρμακευτική περίθαλψη στα νοσοκομεία

Πώς θα επιτύχουμε τη δημιουργία  μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη φαρμακευτική περίθαλψη στα νοσοκομεία; Σημαντικές προτάσεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Τετάρτης με συντονιστές την

Διαβάστε Περισσότερα