15Φεβ

Α' Ανακοίνωση Πανελληνίου Συνεδρίου 2024

Με χαρά ανακοινώνουμε την ημερομηνία του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2024, που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2024 στην Αθήνα, ξενοδοχείο Divani Caravel. Το...

Διαβάστε Περισσότερα
31Ιαν

Ο εμβολιασμός ως κεντρική στρατηγική δημόσιας υγείας

Ο εμβολιασμός, που βρίσκεται στον πυρήνα των στρατηγικών για τη δημόσια υγεία, είναι ένα θέμα που παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, ιδίως σήμερα που η ενασχόληση με τα θέματα δημόσιας υγείας έχει αυξηθεί σημαντικά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πρόσφατης -αιφνιδιαστικής για όλους- εμπειρίας της πανδημίας. Αν θέλουμε να αναδείξουμε, να ενισχύσουμε τον εμβολιασμό και...

Διαβάστε Περισσότερα
31Ιαν

ΟΙΚΟΘΕΝ: Ένα παράδειγμα νέου προτύπου αποκεντρωμένης φροντίδας υγείας

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τη γήρανση του πληθυσμού, τις τεχνολογικές και θεραπευτικές εξελίξεις και τα επιδημιολογικά και οικονομικά δεδομένα οδηγούν στην ανάγκη εξεύρεσης νέων προτύπων μακροχρόνιας φροντίδας. Το πρόγραμμα ΟΙΚΟΘΕΝ, ένα πρόγραμμα κατ’ οίκον χορήγησης θεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς, αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα. Κάνοντας μια εισαγωγή στο θέμα, ο...

Διαβάστε Περισσότερα
21Δεκ

Ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας: Αναζήτηση λύσεων και διαχείριση κρίσεων

Η συνεδρία που εξέτασε το θέμα των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, έδωσε μία κοινωνιολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση αλλά και την οπτική της κοινωνίας των πολιτών στο θέμα των ανισοτήτων στην υγεία. Στο προεδρείο της συνεδρίας ήταν ο 

Διαβάστε Περισσότερα
21Δεκ

Σ.Τ. Τι χρειάζεται για να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ψηφιακή υγεία;

Καθώς τα συστήματα υγείας μετεξελίσσονται και οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες, έχουμε εναποθέσει πολλές από τις ελπίδες μας στην ψηφιακή υγεία για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ανθεκτικό και βιώσιμο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση, εμπειρία και ασφάλεια στους πολίτες. Στην ιδιαίτερα επίκαιρη στρογγυλή τράπεζα, που διεξήχθη υπό την προεδρία του κ.

Διαβάστε Περισσότερα