Πρόγραμμα

Συνεδρία
Πέμπτη 15:00 - 16:30
-
OLYMPIA A

Ανθρώπινο δυναμικό στην υγεία: τι επαγγελματίες χρειάζεται το σύστημα υγείας του μέλλοντος;

Προεδρείο: Δάφνη Καϊτελίδου, Δημήτριος Μπούμπας

Ομιλητές:

  • Η ιατρική εκπαίδευση στη νέα εποχή, Δημήτριος Βασιλόπουλος
  • Τεχνολογικές αλλαγές, τεχνητή νοημοσύνη και κλινική πρακτική, Μαρία Γαζούλη
  • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, Δημήτριος Μπούμπας
  • Κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας, τεχνολογικές αλλαγές και αγορά εργασίας, Ηλίας Κυριόπουλος
  • Upskilling & Reskilling of the European healthcare workforce, George Valiotis

Ομιλητές

Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ - Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

«Προεδρείο»

Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Μονάδας Ρευματολογίας Δ’ Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΙΒΕΑΑ, Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

«Προεδρείο & Ομιλητής»

Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ - Δ/ντής, Β’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

«Ομιλητής»

Καθηγήτρια Βιολογίας - Γενετικής - Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

«Ομιλήτρια»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Ομιλητής»