Πρόγραμμα

ΣΤ
Πέμπτη 15:30 - 16:30
-
OLYMPIA B

Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας: Προκλήσεις στην εποχή του νέου κανονισμού

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προεδρείο: Κώστας Αθανασάκης, Ελπίδα Πάβη

Ομιλητές:

Matteo Scarabelli, Χαρά Κανή, Αντώνης Καρόκης

Σχολιασμός: Άρης Αγγελής

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Associate Director, Market Access, EFPIA

«Ομιλητής»

Φαρμακοποιός, ΜSc, PhD, Προϊσταμένη, Διεύθυνση Φαρμάκου, Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

«Ομιλήτρια»

External Affairs Director, MSD
MSD, Greece

«Ομιλητής»

Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας

«Σχολιασμός»