Πρόγραμμα

EA
Τρίτη 16:00 - 17:00
-
VERGINA

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VIΙ

Προεδρείο: Ελένη Γελαστοπούλου, Θεόδωρος Σεργεντάνης

  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ [ΕΑ38-ΕΑ40]

Κωνσταντίνα-Βασιλική Βερβέρη1, Ελευθέριος Θηραίος2, Βασιλική Παπανικολάου3, Κωνσταντίνα Βασιλείου4

1Γ.Ν.Θ.Π. « Η Παμμακάριστος», Αθήνα, Ελλάδα

2Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), Αθήνα, Ελλάδα

3Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

41η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

Άννα Πατρικάκου1, Γεωργία Πουλημενάκου1, Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου2, Δημήτριος Τσιφτσής3, Μάρκος Σαρρής1

1Ερευνητική Μονάδα Προαγωγής της Βιωματικής Μάθησης, Ενδυνάμωσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στη Λήψη Αποφάσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

2Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ, Αθήνα, Ελλάδα

3ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Ελλάδα

Μιχαήλ Σοφιανόπουλος1, Θεοδώρα Μεσνιτσάρη1, Ηλίας Παγκοζίδης1,2, Σταματία Κόκκαλη1,2, Θεόδωρος Δαρδαβέσης1,2, Ζωή Τσίμτσιου1,2, Παρασκευή Παναγοπούλου1,2,3

1Π.Μ.Σ. «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

3Δ’ Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι [ΕΑ41-ΕΑ43]

Μαρία Σαρίδη1,2, Χρήστος Παπαδόπουλος2, Αικατερίνη Τόσκα1,2, Δήμητρα Λατσού2, Κυριάκος Σουλιώτης2

1Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα

2Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα

Βασίλειος Γεωργάκης1,2, Παναγιώτης Ξένος1

1Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα

21η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα