Πρόγραμμα

ΣΤ
Τρίτη 15:00 - 16:00
-
OLYMPIA A

Μείζονα Χρόνια Νοσήματα ΙΙΙ: Η Εθνική Πολιτική για τον Καρκίνο – από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Συντονιστής: Κώστας Αθανασάκης

Ομιλητές:

Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα, Ηλίας Ε. Αθανασιάδης, Γεώργιος Καπετανάκης

Σε συνεργασία με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας – ΕΟΠΕ

Η εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής με την Εθνική Πολιτική για την αντιμετώπιση του Καρκίνου παραμένει στόχος. Αναμφίβολα υπάρχει μια κυβερνητική προσπάθεια για την κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, που περιλαμβάνει τον στρατηγικό και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Πού βρίσκεται σήμερα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο; Πώς διαγράφεται το μέλλον των θεραπειών του καρκίνου; Ποια θα είναι η πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες στο μέλλον; Πώς διαγράφονται οι προκλήσεις του μέλλοντος; Ποιες είναι οι προσδοκίες των ασθενών από ένα εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο;

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Συντονιστής»

Παθολόγος Ογκολόγος, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε., Διευθύντρια στην Α᾽ Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

«Ομιλήτρια»

Ογκολόγος – Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, ΜΗΤΕΡΑ

«Ομιλητής»

Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ

«Ομιλητής»