Πρόγραμμα

ΣΤ
Πέμπτη 16:30 - 17:30
-
OLYMPIA B

Πώς μπορούμε να υποδεχθούμε το μέλλον στη φαρμακευτική καινοτομία: Horizon Scanning, Innovation Fund, Managed Entry Agreements

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προεδρείο: Κώστας Αθανασάκης, Ελευθερία Καραμπλή

Ομιλητές:

Χαρά Κανή, Αθανάσιος Βοζίκης

Σχολιασμός: Άρης Αγγελής

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

PhD, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Φαρμακοποιός, ΜSc, PhD, Προϊσταμένη, Διεύθυνση Φαρμάκου, Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

«Ομιλήτρια»

Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

«Ομιλητής»

Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας

«Σχολιασμός»