Πρόγραμμα

ΣΤ
Τετάρτη 16:00 - 17:00
-
OLYMPIA A

Συνεργατικές λύσεις για ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Συντονιστής: Ηλίας Κυριόπουλος

Ομιλητές:

Κώστας Αθανασάκης, Κυριάκος Σουλιώτης, George Wharton, Ava Lloyd, Δημήτρης Κοντοπίδης, George Valiotis

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Συντονιστής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Ομιλητής»

Senior Lecturer in Practice, Department of Health Policy, LSE

«Ομιλητής»

Director, Government Affairs & Policy, Europe and Canada, AstraZeneca

«Ομιλήτρια»

MSc, patient advocate and social entrepreneur, European Lung Foundation Chair - Υπ. Ψηφιακής Υγείας Ένωσης Ασθενών Ελλάδος - Ιδρυτής Patients Hub

«Ομιλητής»

Executive Director, European Health Management Association (EHMA)

«Ομιλητής»