Πρόγραμμα

Συνεδρία
Πέμπτη 16:30 - 17:30
-
VERGINA

Τουρισμός: Προκλήσεις για την Υγεία και προτάσεις πολιτικής

Συντονίστρια: Βιλελμίνη Καραγιάννη

Ομιλητές:

  • Τρέχουσες προκλήσεις για τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Αντώνης Παπαδάκης
  • Η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, Κωνσταντίνος Σεργόπουλος
  • Τουριστικές μονάδες και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Δημήτρης Μπέντος
  • Νέες τεχνολογίες υγείας και ασφάλειας, Ελπίδα Ρουσσάκου

Ομιλητές

Διευθύντρια Εργαστηρίου Στατιστικής Μοντελοποίησης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγιεινή, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Συντονίστρια»

Δρ., Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D., Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σύμβουλος Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

«Ομιλητής»

Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

Υγιειονολόγος MSc, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού ΠαΔΑ

«Ομιλήτρια»