Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

13-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, DIVANI CARAVEL HOTEL

 

esdy_logo-200x104


Η ιστοσελίδα  www.healthpolicycongress.gr θα είναι σύντομα κοντά σας

Δείτε τα Πρακτικά και τις Παρουσιάσεις του 11ου Συνεδρίου στη διεύθυνση: 2015.healthpolicycongress.gr