Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

13-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, DIVANI CARAVEL HOTEL


Η ιστοσελίδα  www.healthpolicycongress.gr θα είναι σύντομα κοντά σας

Πατήστε εδώ για τις ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πατήστε εδώ για ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ


Θεματολογία

Εθνικά σχέδια δράσης για τη δημόσια υγεία και την ιατρική περίθαλψη: η αναζήτηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών • Η ιεράρχηση των αναγκών και η προτεραιοποίηση των επιλογών στην πολιτική και την οικονομία της υγείας • Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως αναπυξιακή συνιστώσα του υγειονομικού τομέα • Νοσοκομειακή περίθαλψη: εναλλακτικές δομές και πολιτικές υποκατάστασης • Η διασφάλιση σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης στον υγειονομικό τομέα: πολυμερείς εισροές ή γενική φορολογία; • Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη • Καθολική και πλήρης ασφάλιση υγείας: είναι επιθυμητή και εφικτή; • Νέα σχήματα συμπληρωματικής και πρόσθετης ασφάλισης και κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού • Σφαιρική και συνολική διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα • Η συμβολή της κλινικής διακυβέρνησης στην ιατρική αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας • Big Data: αναπτυξιακό εργαλείο και πύλη εισόδου της μεταρρύθμισης στον υγειονομικό τομέα • Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας με βάση τις εκβάσεις και την προστιθέμενη αξία υγείας • Η διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας: καινοτομία και αποδοτική χρήση των πόρων • Συγκριτικά πλεονεκτήματα, πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον υγειονομικό τομέα • Στρατηγική επενδύσεων και ανάπτυξης του ανθρωπίνου και διανοητικού κεφαλαίου στον υγειονομικό τομέα • Εναλλακτικά σχήματα οργάνωσης και χρηματοδότησης στην Π.Φ.Υ. • Έλεγχος και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων στην Π.Φ.Υ. • Εισαγωγή κινήτρων και αντικινήτρων στη χρήση υπηρεσιών υγείας • Μέθοδοι και τεχνικές αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη • On, off, Gx: τα διλήμματα και οι υπερβάσεις τους στη φαρμακευτική περίθαλψη • Η συμπεριφορική οικονομική προσέγγιση στη πολιτική και την οικονομία της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης • Είναι δυνατή και χρήσιμη η εμπλοκή της περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στις υπηρεσίες υγείας; • Η αναγκαιότητα ανασυγκρότησης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής • Πολιτικές δημόσιας υγείας στους μετακινούμενους πληθυσμούς • One health: μια απόπειρα συνολικής επαναφοράς στη δημόσια υγεία

Δείτε τα Πρακτικά και τις Παρουσιάσεις του 11ου Συνεδρίου στη διεύθυνση: 2015.healthpolicycongress.gr

organisers