Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019 ολοκληρώθηκε.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

10 - 12 Δεκεμβρίου
2019
Divani Caravel
Hotel

Νέα & Ανακοινώσεις

09 Ιαν

Διαβήτης: οι πολιτικές υγείας και οι συνν...

Στον Σακχαρώδη Διαβήτη, που αποτελεί μια σύγχρονη επιδημία παγκοσμίως αφιερώθηκαν δύο συνεδρίες του...[+]

23 Δεκ

Ένα σύγχρονο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον...

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός σύγχρονου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Διαβήτη στην Ελλάδα συζητήθηκαν...[+]

23 Δεκ

Διαβήτης & καρδιαγγειακή νόσος: Η μείζων ...

Οι συννοσηρότητες και οι επιπλοκές είναι συχνές στον σακχαρώδη διαβήτη, με πιο επικίνδυνες τις...[+]

Θεματολογία

Δημογραφία, υγεία και ανάπτυξη: εθνική στρατηγική και πολιτικές εφαρμογής
Η αποδοτική κατανομή και χρήση των πόρων ως αντίρροπο της λιτότητας στο σύστημα υγείας
Η ανασυγκρότηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση
Πολιτική και οικονομία της δημόσιας υγείας: για μια νέα ισορροπία στην υγεία
Προτεραιότητες στη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Δίκτυα ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας στην υγεία
Πρωτοβάθμια φροντίδα και ελευθερία επιλογών για τους χρήστες: η πύλη εισόδου στον ελεγχόμενο ανταγωνισμό
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και υγιής γήρανση
Έλεγχος (audit) υπηρεσιών υγείας: ένα εργαλείο για την εξοικονόμηση πόρων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
Η φαρμακευτική καινοτομία και η συμβολή των βιοομοειδών φαρμάκων
Διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας: καινοτομία και αποδοτική χρήση των πόρων
Είναι το rebate και το clawback οι κατάλληλες παρεμβάσεις για τη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγοράς;
Η προτεραιοποίηση των επιλογών στην αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων
Πολιτικές ελέγχου και διαχείρισης των σπάνιων νοσημάτων
Φαρμακοεπιδημιολογία και φαρμακοοικονομία
Νεοφυής επιχειρηματικότητα στην υγεία
Μεγαδεδομένα (Big Data): αναπτυξιακή διάσταση και συμβολή στο σχεδιασμό της πολιτικής υγείας
Τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία: προσδοκίες και φόβοι
Τηλεματική και παρακολούθηση: υποστήριξη των απομακρυσμένων περιοχών
Προσωπικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας: η ψηφιακή εποχή για τον υγειονομικό τομέα
Έλεγχος και διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία
Κάπνισμα: πολιτικές αντιμετώπισης και μείωσης του κινδύνου σε μια νέα εποχή
Συμπεριφορικοί και κοινωνικοί παράγοντες κινδύνου για την υγεία
Κλινικές μελέτες: συμβολή στην έρευνα, την υγεία και την ανάπτυξη
Πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον υγειονομικό τομέα
Ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα στη χρήση υπηρεσιών υγείας
Εναλλακτικά σχήματα προπληρωμένης ιατρικής περίθαλψης
Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ ως ενιαίου μοναδικού πληρωτή και ο ελεγχόμενος ανταγωνισμός στην ιατρική περίθαλψη
Η συμπληρωματικότητα της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης στην υγεία
Φόροι αμαρτίας και φόροι αρετής: μια πρόσθετη συμβολή στη χρηματοδότηση και στον εξορθολογισμό των επιλογών στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη
Πολιτικές και προγράμματα εμβολιασμού των ενηλίκων και των παίδων
Προσυμπτωματικός έλεγχος: μια επένδυση στο κεφάλαιο υγεία
Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας με βάση τις εκβάσεις και την προστιθέμενη αξία υγείας
Μέθοδοι και τεχνικές τιμολόγησης και αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη
Η μακροχρόνια φροντίδα υγείας: προβλήματα και προτεραιότητες