Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο μεγαλύτερο και πλέον σημαντικό συνέδριο στο πεδίο των επιστημών και της έρευνας υπηρεσιών υγείας με αξιοσημείωτη επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας που πραγματοποιείται στις 11-13 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα. Οι εγγραφές και η υποβολή των περιλήψεων έχουν ξεκινήσει:

12 - 14 Δεκεμβρίου
2017
Divani Caravel
Hotel

Θεματολογία

Δημογραφία, ανάπτυξη και υγεία
Κατανομή των δαπανών εντός του συστήματος υγείας
Πολιτική και οικονομία της δημόσιας υγείας
Πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον υγειονομικό τομέα
Συμπληρωματικότητα δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης
Φόροι αμαρτίας και φόροι αρετής: μια πρόσθετη χρηματοδότηση για την υγεία;
Η φαρμακευτική καινοτομία: τα βιοομοειδή
Φαρμακοεπιδημιολογία και φαρμακοοικονομία
Big Data: αναπτυξιακό εργαλείο και πύλη εισόδου της μεταρρύθμισης στον υγειονομικό τομέα
Διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία
Πολιτική και πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων και παίδων
Προσυμπτωματικός έλεγχος: οικονομική και πολιτική προσέγγιση
Προτεραιοποίηση των επιλογών στην αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων
Το δικαίωμα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: 40 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Alma Ata
Σύστημα παραπομπών στην πρωτοβάθμια φροντίδα και ελευθερία επιλογών του χρήστη
Η διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας: καινοτομία και αποδοτική χρήση των πόρων
Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας με βάση τις εκβάσεις και την προστιθέμενη αξία υγείας
Μέθοδοι και τεχνικές αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη
Ασφάλιση, φορολογία και κίνητρα στη χρήση υπηρεσιών υγείας
Η μακροχρόνια φροντίδα υγείας: προβλήματα και προτεραιότητες

Νέα & Ανακοινώσεις

20 Σεπ

Υποβολή περιλήψεων & εγγραφές στο 14ο Συν...

Οι εγγραφές και η υποβολή περιλήψεων για το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις...[+]

20 Σεπ

Στιγμιότυπα από το 13ο Συνέδριο

Οι συμμετέχοντες, οι ομιλητές, οι συζητήσεις του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά...[+]

20 Σεπ

Τι είπαν για το 13ο Συνέδριο

Επιλεγμένοι ομιλητές μάς μίλησαν για τις εντυπώσεις τους από το 13ο Συνέδριο που ολοκληρώθηκε στις 14...[+]