Το 13ο Συνέδριο ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

12 - 14 Δεκεμβρίου
2017
Divani Caravel
Hotel

Νέα & Ανακοινώσεις

20 Δεκ

Αναζήτηση συμπληρωματικότητας & συνεργειώ...

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα...[+]

18 Δεκ

Η δύσκολη εξίσωση της Πρωτοβάθμιας Φροντί...

Στη συνεδρία* με τίτλο «ΚΥ+ ΠΕΔΥ+ ΤοΜΥ+ Ιδιωτικός Τομέας: Η δύσκολη εξίσωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας...[+]

15 Δεκ

Το αποτύπωμα του καρκίνου στην υγεία, την...

Στη συνεδρία «Προτεραιοποίηση των επιλογών στην αντιμετώπιση του καρκίνου» στο πλαίσιο του 13ου...[+]

Θεματολογία

Αξιολόγηση των προγραμμάτων εμβολιασμών ενηλίκων και παίδων
Σφαιρική και συνολική διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία
Προσυμπτωματικός Έλεγχος: η αναγκαιότητα ενός εθνικού συστηματικού προγράμματος
Η ιεράρχηση των αναγκών και η προτεραιοποίηση των επιλογών στην πολιτική και την οικονομία της υγείας
Η συμβολή των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής στην εθνική πολιτική υγείας
Προτεραιοποίηση των επιλογών στην αντιμετώπιση του καρκίνου
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις
Το σύστημα παραπομπών στην πρωτοβάθμια φροντίδα και ελευθερία επιλογών του χρήστη
Νοσοκομειακή περίθαλψη
Η διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας: καινοτομία και αποδοτική χρήση των πόρων
Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας με βάση τις εκβάσεις και την προστιθέμενη αξία υγείας
Προσαρμογές των συστημάτων αξιολόγησης και αποζημίωσης στην υψηλή τεχνολογία υγείας
Μέθοδοι και τεχνικές αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη
Κατανομή των δαπανών εντός του συστήματος υγείας
Πολιτική και οικονομία της δημόσιας υγείας
Πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον υγειονομικό τομέα
Επαναπροσδιορισμός των σχέσεων στα επαγγέλματα υγείας
Συμπληρωματικότητα δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης
Ασφάλιση, εισφορές, φορολογία και κίνητρα στη χρήση υπηρεσιών υγείας
Φόροι αμαρτίας και φόροι αρετής
Κίνητρα και αντικίνητρα στη χρήση υπηρεσιών υγείας
Πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
Φαρμακευτική Καινοτομία: η περίπτωση των Βιοομοειδών
Ιατρικά Πρωτόκολλα: Μεταβολές με βάση φαρμακευτική καινοτομία
Αποτελέσματα της Έρευνας “Υγεία και Ευημερία”: 2001-2016
Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοοικονομία
Big Data: αναπτυξιακό εργαλείο και πύλη εισόδου της μεταρρύθμισης στον υγειονομικό τομέα
Προγραμμα Συνεδριου