Το κορυφαίο συνέδριο στο πεδίο των επιστημών και της έρευνας υπηρεσιών υγείας με
αξιοσημείωτη επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας ολοκληρώθηκε.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:


7 - 10 Δεκεμβρίου
2020
Online

Νέα & Ανακοινώσεις

21 Δεκ

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας υπό την επίδραση...

Ο πρόεδρος της συνεδρίας, καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας,...[+]

21 Δεκ

Πολιτικές διαστάσεις της πανδημίας Covid-...

Η πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία δεν έχει να κάνει με πολιτική ανάλυση, αλλά θα ασχοληθεί με τις διαστάσεις...[+]

18 Δεκ

Η αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας

Η καίρια σημασία της φαρμακευτικής καινοτομίας και της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών σε αυτήν ήταν το...[+]

Θεματολογία

Η διαχείριση της πανδημίας Covid-19 διεθνώς
H παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Η επιδημιολογική κατάσταση της Covid-19 και οι προοπτικές αντιμετώπισης της πανδημίας
Η κλινική και εργαστηριακή διαχείριση της Covid-19
Οι κοινωνικές, ψυχολογικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις στην υγεία από την πανδημία Covid-19
Πολιτικές διαστάσεις της πανδημίας Covid-19
Οικονομικές διαστάσεις της πανδημίας Covid-19
Η πολιτική και επιχειρησιακή προσέγγιση της πανδημίας Covid-19
Οι διαστάσεις του δικαίου και της βιοηθικής στην πανδημία Covid-19
Η αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και η αναγκαιότητα ανασυγκρότησης της δημόσιας υγείας
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η πανδημία Covid-19
Η αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 στους χώρους εργασίας
Η φαρμακευτική πολιτική στην εποχή της πανδημίας Covid-19
Υπάρχει αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο για τον Covid-19;
Εξαρτήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας: ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα
Η «ενιαία υγεία» στο επίκεντρο της πανδημίας Covid-19
Η ανασυγκρότηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση
Πολιτική και οικονομία της δημόσιας υγείας: για μια νέα ισορροπία στην υγεία
Προτεραιότητες στη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Δίκτυα ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας στην υγεία
Η φαρμακευτική καινοτομία
Διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας & καινοτομίας
Εθνική φαρμακευτική πολιτική: Παρεμβάσεις για τη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγοράς
Νεοφυής επιχειρηματικότητα στην υγεία
Τηλεματική και παρακολούθηση: υποστήριξη των απομακρυσμένων περιοχών
Προσωπικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας: η ψηφιακή εποχή για τον υγειονομικό τομέα
Έλεγχος και διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία
Κάπνισμα: πολιτικές αντιμετώπισης και μείωσης του κινδύνου σε μια νέα εποχή
Συμπεριφορικοί και κοινωνικοί παράγοντες κινδύνου για την υγεία
Πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον υγειονομικό τομέα
Η συμπληρωματικότητα της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης στην υγεία
Πολιτικές και προγράμματα εμβολιασμού των ενηλίκων και των παίδων
Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας
Η επίδραση της κινητικότητας των πληθυσμών στην πανδημία Covid-19
Στρατηγική ανάπτυξης της ΠΦΥ στην Ελλάδα
Οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας