06Δεκ

Σ.Τ. Μείζονα Χρόνια Νοσήματα ΙΙΙ: Η Εθνική Πολιτική για τον Καρκίνο - από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή

Η διαχείριση των χρονίων νοσημάτων διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Η διαμόρφωση καλών πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση χρονίων νοσημάτων όπως ο καρκίνος αποτελεί ένα πρώτο βήμα, απαιτείται ωστόσο συνεχής εξέλιξη των στρατηγικών αυτών στην πάροδο του χρόνου με βάση τις υφιστάμενες μεταβολές τόσο στα ίδια τα νοσήματα όσο και στις...

Διαβάστε Περισσότερα
06Δεκ

Σ.Τ.: Καλές πρακτικές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παρεχόμενης φροντίδας

Τα δεδομένα αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο, αλλά η κατάσταση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη απώλεια πληροφορίας. Η συγκρότηση ανεξάρτητης αρχής παρακολούθησης των δεδομένων και η ένταξη σε ομοσπονδιακά δίκτυα δεδομένων θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας και στην εύρεση αποδοτικών τρόπων διαχείρισης των σπάνιων πόρων. Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα...

Διαβάστε Περισσότερα
06Δεκ

Ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των σπανίων νοσημάτων

Τα σπάνια νοσήματα δεν αποτελούν αφηρημένες θεωρητικές έννοιες, αλλά αφορούν πραγματικούς ασθενείς με ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες.  Στην εποχή της προσωποποιημένης ιατρικής, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων δράσης για τη διαχείριση των –όχι και τόσο–  σπανίων νοσημάτων και τη βελτίωση της πρόσβασης όλων των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες αποτελεί συνεπώς σημαντική...

Διαβάστε Περισσότερα
06Δεκ

Εναρκτήρια Ομιλία Ειρήνης Αγαπηδάκη

Την Έναρξη του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας κήρυξαν την Τρίτη 5.12 ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, επίκουρος καθηγητής, ΠαΔΑ

Διαβάστε Περισσότερα
01Δεκ

Το Φάρμακο στην Ελλάδα...

Σε ένα κρίσιμο σημείο για τη συνολική διαχείριση του φαρμάκου βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα. Το Πανελλήνιο Συνέδριο για Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας έρχεται μέσα από τρεις συνεδρίες, να καθορίσει τα προαπαιτούμενα και τις προκλήσεις για μία εθνική φαρμακευτική πολιτική, να χαράξει την πορεία προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη φαρμακευτική περίθαλψη στα νοσοκομεία και να υποδείξει...

Διαβάστε Περισσότερα