Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 15:00 - 16:00
-
OLYMPIA B

Αναπτύσσοντας κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες που βασίζονται στην τεκμηρίωση: Πρακτικές και Εμπειρίες από Ελλάδα και Κύπρο

Προεδρείο: Βασίλης Μπαλάνης, Αννέζα Γιάλλουρου

Ομιλητές:

  • Revolutionising patient experience and access to healthcare through therapeutic protocols in digital health: Insights from the English NHS, EMEA and North America, Angela Spatharou
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης: Η εμπειρία της Ελλάδας, Ελευθέριος Θηραίος
  • Εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών υψηλής ποιότητας στο Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου: Διδάγματα και εμπειρίες από την συνεργασία με τον NICE International, Μόνικα Κυριάκου
  • Why evidence-based healthcare decision-making is important: Sharing some learnings from NICE International and its engagement with Cyprus, Hugh McGuire

Ομιλητές

Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)

«Προεδρείο»

Επίκουρη Καθηγήτρια Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Προεδρείο»

MD, MSc, PhD - Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ - Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. - Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

«Ομιλητής»

EMEA Healthcare & Life Sciences leader, IBM, United Kingdom

«Ομιλήτρια»

MD, MA, Ανώτερη Λειτουργός ΟΑΥ

«Ομιλήτρια»

Senior Advisor, NICE International & NICE Advice

«Ομιλητής»